ZHEZKAZGAN/KAZAKİSTAN
320 YATAKLI HASTANE + OTEL KOMPLEKSİ
 MEKANİK TESİSAT İŞLERİ

Toplam İnşaat Alanı :  35.000 m2
Tesisle İlgili Bilgiler :  Hastane, Otel, Lojman Kompleksi
Toplam Yatırım Bedeli :  30.000.000 USD
Elektromekanik Tesisat Bedeli :  2.500.000 USD (4.300.000 USD - İşveren temini malzemeleri kapsar)
Mekanik Tesisat İş Gücü :  280.000 adam x saat
Mekanik Tesisat İş Kapsamı :

- Sıhhi Tesisat
- Pissu Tesisatı Patalojik arıtma ünitesi
- Soğutma Tesisatı
- Buhar Kazan Dairesi
- Dış Borulama Tesisatı
- Otomatik Yangın + Sprinkler Tesisatı
- Patalojik Çöp Yakma Tesisatı
- Su Arıtma ve Basınçlandırma Tesisatı
- Bina Otomasyon Sistemi
- Ameliyathane Filtrasyon ve HVAC Sistemi
- Medikal Gaz Tesisatı

Referanslar : - Sn. Naim TÜRKOĞLU  

İŞİN SÜRESİ: OCAK 1995 -  EKİM 1996