ELIT RESIDENCE
 İSTANBUL

Toplam İnşaat Alanı :  30.000 m2
Tesisle İlgili Bilgiler :  Elit Residence Plaza  
Toplam Yatırım Bedeli :  ~ 35.000.000 USD
Elektromekanik Tesisat Bedeli :  3.100.000 USD (4.700.000 USD - İşveren temini malzemeleri kapsar))
Mekanik Tesisat İş Gücü :  210.000 adam x saat
Mekanik Tesisat İş Kapsamı : - Isıtma ve Soğutma Tesisatı
- Havalandırma ve Klima Tesisatı
- Sıhhi Tesisat ve Pis Su Tesisatı
- Yangın Tesisatı
- Elektrik Tesisatı ve Otomasyon
Referanslar : - Sn.  Z.Abidin ERDOĞAN (KORAY)
- Sn.  Erdinç  BOZ (KORAY) 
 

İŞİN SÜRESİ: HAZİRAN 2000 - HAZİRAN 2001